Reiki III - Opleiding tot traditioneel Reiki Master


Home


Reiki III - Opleiding tot traditioneel Reiki Master

Opleiding tot traditioneel Reiki Master
  “Reiki Master zijn is niet zomaar een nieuwe baan. Deze verplichting tot dienstbaarheid en heling, dienstbaarheid aan jezelf, heling voor jezelf, is een full time baan.” Dit is een uitspraak van Phyllis Lei Furumoto, Grandmaster Usui Systeem van Natuurlijk Genezen.
   “Als je Reiki Master bent, zal er een beroep op je worden gedaan om jezelf te helen. Helen is het proces waarin je je ziel vindt, de schoonheid van je ziel blootlegt en manieren vindt om haar uit te drukken.”

De Masteropleiding: een weg naar jezelf
  Reiki is een spiritueel pad. Door de dagelijkse beoefening van Reiki komen we steeds meer thuis bij ons zelf, bij wie wij werkelijk zijn. In de woorden van Phyllis: je vindt je ziel. Iedere behandeling nodigt ons uit om thuis te komen bij onszelf en de helderheid en liefde te ervaren die wij in wezen zíjn.
   Deze visie op Reiki is de basis van de opleiding tot traditioneel Reiki Master. Dit is de focus op ons eigen pad met Reiki maar ook bij de opleiding en begeleiding van onze cliënten en cursisten.

Traditioneel Usui Systeem
  Traditioneel wil zeggen: in de traditie van Reiki grondlegger Dr. Mikao Usui en de grootmeesters Dr. Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto.
  De opleiding duurt 1 jaar. De Masterinwijding vindt plaats wanneer zowel Master als Kandidaat-Master voelen dat de tijd voor de inwijding gekomen is. De levensenergie laat zien en voelen wanneer het zo ver is.
  Na de inwijding ontvangt de nieuwe Master het Mastercertificaat van de Reiki Alliance, het wereldverband van traditioneel werkende Reiki Masters, en kan hij als hij dat wenst, lid worden van de Reiki Alliance.
   De Master-in-opleiding is in de gelegenheid veel praktische ervaring op te doen door op zoveel cursussen te assisteren als hij maar wil.

Toelatingseisen voor de Masteropleiding
  Je hebt traditioneel Reiki I en Reiki II. Je bent geestelijk voldoende stabiel en bereid na je inwijding te gaan werken als Reiki Master.
   Reiki Master worden is het aangaan van een diepere verbinding met Reiki voor het leven. Reiki Master ben je niet op weekdagen van negen tot vijf uur maar vierentwintig uur per etmaal, iedere dag: voor jezelf, in je relatie, in je gezin, op je werk en natuurlijk in je Reikibehandelingen en -cursussen. Het is roeping én beroep. Zo'n keuze vraagt om een grote motivatie en toewijding. Het traditionele Reiki Masterschap doe je er niet bij, het is de liefdevolle, warme basis van ieder moment van je leven. Het is een commitment om je dagelijkse leven te leven vanuit liefde en openheid.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:
     Thuis met Reiki bezig zijn voor jezelf en anderen
     Masteropleidingsdagen bijwonen (10-12 dagen)
     De studie-opdrachten van de opleiding thuis doen
     Regelmatig stage lopen op Reikicursussen
     Regelmatig een persoonlijke sessie


Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:
     De geschiedenis van Reiki:
     Het ontstaan van Reiki
     Het Usui Systeem: Vier Aspecten en Negen Elementen
     Het Usui Systeem in de laatste 20 jaar


Ervaring en kennis:
     Intensief behandelen van cliënten
     Inzicht en begrip van de werking van Reiki, fysiek, emotioneel en spiritueel
     De spirituele en emotionele gevolgen van het oplossen van emotionele blokkades


Lesgeven:
     Traditionele structuur van de Reiki I en II cursus
     Een lezing/interview geven over Reiki
     Cursussen Reiki I en II geven


Begeleiding:
     Het liefdevol en deskundig (blijven) begeleiden van cursisten
     Inzicht in de dynamiek van het groepsproces tijdens je cursussen


Jezelf neerzetten als Reiki Master:
     Eigen folder en internetsite schrijven en opstellen
     Netwerken


Na de Masterinwijding:
     Leren inwijden/afstemmen
     Alle kennis rond inwijden/afstemmen

  Masterbijdrage    Wij, Reiki Masters op studiereis in Japan

        Reeds vanaf de tijd van Dr. Mikao Usui geeft de leerling altijd een grote energie-uitwisseling voor zijn intensieve opleiding en inwijding tot Reiki Master in het Usui Systeem: € 10.000,- Dit bedrag is in de gehele wereld gelijk in traditioneel Reiki. Tijdens het opleidingsjaar betaal je er al een deel van, wat je dan aan het einde als aftrekpost van de Masterbijdrage hebt opgebouwd.


Reiki - een mondelinge traditie
       Reiki is een mondelinge traditie. Dat houdt in dat we geloven in het belang van lijfelijke en energetische aanwezigheid voor kennisoverdracht. Het is onmogelijk de essentie van dit Master-pad op papier/de site neer te zetten, net zo min als het mogelijk is de essentie van Reikicursussen in een boek te vangen. Voel je vrij om een afspraak te maken voor een vrijblijvend verkennend gesprek. Een liefdevolle Reiki groet van mij, Jeannette tel. 0251-657580 / 06-30016054.

 

        Lid van: www.reikialliance.com.